InfoBox.bg

StoreBox

Какво е SoreBox

StoreBox e интегриран програмен продукт за управление на търговски офис, склад на едро, търговска фирма с много обекти складове, магазини и ресторанти

 • Предназначен да автоматизира, оптимизира и управлява търговската дейност на фирми с развита клонова структура, подчинени офиси, складове за търговия на едро, магазини, супермаркети, ресторанти, мобилни обекти, разносна търговия. Интегрира в себе си складов модул, модул за справки и анализи, модул за синхронизация с мобилни обекти, разчети с клиенти, доставчици и ценова политика и промоции. Възможност за работа през Интернет свързаност.
 • Складов административен модул. Осъществява поддръжката на базата данни – описание на структурата на фирмата, произволен брой обекти стационарни, мобилни и отдалечени, магазини супермаркети, ресторанти и кафенета,, номенклатури, въвеждане на цени, търговски отстъпки и определяне на ценовата политика на фирмата, изготвяне на справки, извлечения и експорт на данни, разчети с клиенти и доставчици .
 • Номенклатура на обектите – включва всички стационарни или мобилни обекти в структурата на фирмата, за които ще се следи стокова наличност, движение и отчетност.
 • Номенклатури на артикулите – свободна дървовидна структура без ограничения на нивата на групи, подгрупи и артикули. Освен стандартните код, наименование и цена се поддържат: кратък код за по-лесно и бързо опериране със стоките в специалната конзола за продажби, приоритетен доставчик за всяка стокова позиция, различни продажни цени. Допълнителни параметри за обем, тегло и допълнителни разходи по доставка.
 • Специална система от търговски отстъпки за определяне на специфична ценова политика за всеки един клиент.
 • Доставчици, пълен списък с всички доставчици с подробно досие и данни на фирмите.
 • Клиенти, списък на всички клиенти с подробни данни и пълно досие.
 • Модул СУПТО mfPOS – „Конзола за автоматизиране на продажбите”, в реално време без значение отдалечеността на обекта, баркод скенер. Каса, отчет на деня. Контрол и приемане на стока от централния обект.
 • Модул СУПТО mfPOS – „Конзола за автоматизиране на продажбите” в ресторант, кафе, бар, бистро.
 • Модул за изготвяне на справки и отчети – Справки за движението и наличността на стоки в различни сечения – един обект, всички обекти обобщено, всички обекти разгърнато в табличен вид… по клиенти, групирано по групи, подгрупи, дати и т.н. Печалба за определен период формирана от продажбите, най-печеливши стоки и най-пазарували клиенти. Експорт в Excel, PDF, DOC, RTF и др.
 • Модул за разнос и продажби с мобилни устройства – Основният модул е предназначен да синхронизира работата на мобилните обекти ( разносна търговия ) с централната база данни. Чрез мобилните устройства се извършват продажби на място при клиента при разнос и се издават фактури и фискални бонове.
 • Модул за приемане на поръчки от търговски представители с мобилни устройства.
 • Модул за заскладяване с мобилни устройства. – Създава документ за доставка в момента на извършване на доставката и приемане на стоката.
 • Модул “Производство и рецепти”- Позволява създаване на структурна номенклатура на артикулите, актове за производство и разпад на материали по рецепти
 • Одиторски пакет от справки, според изискванията на Наредба Н-18.
 • Модул „Сервизни поръчки“ – приемане на сервизни поръчки и проследяването им. Обслужва дейност по извършване на сервизни услуги.
 • Модул за автоматизирано приемане на поръчки от системата „КУБ“.
 • Модули за експорт на информация към различни счетоводни системи и ERP.
 • Модул за синхронизация на отдалечени обекти с главна база данни през Интернет свързаност.
 • Възможност за интеграция на мобилните продажби и поръчки с други системи и ERP.
 • Регистриран е под номер 176 в списъка на НАП