За нас Парньори Клиенти Работа За контакти

   

 

Софтуер

 

Демо версии

 

Уеб дизайн

 

Спец.Проекти

 

Решения

 

Хардуер

 

Комуникации

 

Друг софтуер

 

 

 

Поддръжка

 

 

 

 

 

 

Купи онлайн

 

 

 

 

СД "Инфобокс-Алексиев и сие" е вече:

 

 

 

About Veeam Software


Veeam Software, технологичен партньор на ниво "премиер" в  VMware Technology Alliance, разработва иновативен софтуер и решения за управление на  VMware vSphere .

 Veeam vPower™ е високотехнологична платформа за Virtualization-Powered Data Protection ™ и е основа за Veeam Backup & Replication™, the #1 VMware backup  решение за резервиране на данни.

Veeam ONE™  е цялостно решение за оптимизация на бързодействието, конфигурирането и използването на VMware среда и включва:

 Veeam Reporter™ - VMware  планиране на капацитета и ресурсите , управление на промените, отчети и ценообразуване;

Veeam Business View™  - VMware управление на бизнес услугите и категоризация;

Избор на опции за наблюдение и управление на VMware  чрез nworks Management Pack™ - в Microsoft System Center  и чрез the nworks Smart Plug-in™ - в HP Operations Manager

 Veeam Monitor ™ - решение за цялостно наблюдение на VMware инфраструктурата

 

 

 

 

Veeam Backup & Replication v5 with vPower

Veeam Backup & Replication е софтуер, който предоставя 2-in-1 решение за резервни копия и репликация на виртуални машини вървящи под  VMware ESX(i). Чрез използване на виртуалната инфра структура и защитената с патент Veeam vPower™ технология, Veeam Backup & Replication преодолява ограниченията на традиционните начини за защита на данните и възстановяването им след срив, като предоставя бързо, гъвково и надежно възстановяване на всички виртуални приложения, услуги и данни.

Основните предимства на софтуера, спрямо конкурентните продукти са :

  • 100% Recovery Verification - 100% проверени реплики

  • Instant VM Recovery - незабавно възстановяване на виртуалните машини

  • U-AIR™(Universal Application-Item Recovery) - универсален метод за възстановяване на отделни приложения от виртуалната машина.

  • Instant File-Level Recovery (IFLR) - незабявно възстановяване на отделни файлове от виртуалната машина.

 

 

Veeam Monitor 5.0 for VMware

Нов стандарт за наблюдение и управление на бързодействието, планиране на капацитета и ресурсите и решаване на проблеми за цялостната Ви виртуална инфраструктура под VMware.

Veeam Monitor™ лесно за използване, независимо от средата решение за наблюдение  на бързодействието на VMware ESX/ESXi  сървъри , което е създадено основно да подпомага потребителите да управляват изправността и бързодействието на цялата VMware инфраструктура (VI) . Veeam Monitor предоставя подръжка за разкриване и  решаване на проблеми посредством анализ на тенденциите и предвиждане и планиране на капацитетите и ресурсите. Този продукт предоставя на потребителите мощно средство за активно управление на изправността и бързодействието на виртуалната инфраструктура (VI) не само в момента, но и за дълъг период в бъдещето.

 

 

 

Veeam Reporter 4.0 for VMware

Цялостно отчитане, проследяване на промените и планиране на ресурсите за  VMware

Veeam Reporter™ открива, документира и анализира цялостната Ви виртуална инфраструктура. Поддържа пълната история на всички обекти, настройки и промени. Прогнозира бързодействието и използването на ресурсите, помагайки Ви да следите и анализирате в действителност Вашата виртуална инфраструктура в миналото, настоящето и бъдещето.
Софтуера за отчитане предоставя настройваем според клиента web базиран интерфейс, който дава възможност за незабавен достъп актуалната информация, необходима на IT и бизнес мениджърите. Veeam Reporter™ е предназначен за решаване на ключови за управлението на виртуализацията предизвикателства, като:

  • Цялостни отчети в компанията или предприятието без значение от размера и комплксността на инфраструктурата.

  • Проследяване на промените във виртуалната инфраструктура.

  • Планиране на капацитета и ресурсите.

 

 

 

 

nworks Management Pack 5.6 for Microsoft Ops Mgr for VMware

Пакет за управление за VMware с Microsoft MOM/SCOM
VMware Monitoring с Microsoft System

Защитава Вашите инвестиции в Microsoft System Center и управлява Вашата физическа и виртуална среда от една конзола с  Veeam nworks Management Pack™ for VMware.

The nworks Management Pack предоставя скалируемо, непрекъсваемо и безагентно наблюдение и управление на VMware инфраструктура директно в Microsoft System Center, елиминирайки неоходимостта от отделен продукт или среда за наблюдение. Повече за възможностите на продукта може да прочетете тук : VMware monitoring & management with Microsoft SCOM/MOM

  • Защитава инвестиците Ви в Microsoft System Center.

  • Управлява всичко от една конзола.

  • Елиминира необходимостта от други продукти за управление.

 

 

 

nworks Smart Plug-in 5.6 for HP Operations Mgr for VMware

HP Operations Manager - nworks SPI Smart Plug-in for VMware from Veeam
VMware Monitoring with HP Operations Manager

Подобрява Вашите инвестиции в HP Software Operations Manager, като предоставя на персонала Ви възможности за рутинното наблюдение на VMware инфраструктурата. Освобождава VMware професионалистите от рутинните дейности и им дава възможност за съсредоточаване върху решеване на действителните проблеми , планиране на ресурсите и други специализирани задачи.
Иновативния nworks Collector не се нуждае от програма агент върху ESX хостове, което елиминира риска от проблеми с ESX производителността, предизвикани от външни програми агенти. Поради факта, че the nworks SPI използва VMware API, ESXi е напълно поддържан. Повече за VMware monitoring and management with HP Operations Manager plugin прочете на www.veeam.com

 

 

 

         

Начало | Партньори| Клиенти | Работа | За контакти | Софтуер | Демо версии | Уеб дизайн | Спец.проекти Решения |Хардуер| Комуникации|   Друг софтуер| Поддръжка

©2007-2011 InfoBox Co. All rights reserved.