Уважаеми клиенти поради изтичане на полезният живот на някои наши разработки, считано от 01.01.2013 се преустановява продажбата и поддръжката на следните софтуерни продукти:

–  LABBOX – софтуер за отчитане дейността на медицински лаборатории.

E-shop generator – софтуер за бързо и лесно генериране на електронен магазин

WAP shop generator – софтуер за бързо и лесно генериране на електронен магазин във WAP формат.