За нас Парньори Клиенти Работа За контакти

   

 

Софтуер

 

Демо версии

 

Уеб дизайн

 

Спец.Проекти

 

Решения

 

Хардуер

 

Комуникации

 

Друг софтуер

 

 

 

Поддръжка

 

 

 

 

 

 

Купи онлайн

 

 

 

OfficeBox v2.0

Интегриран програмен продукт за управление на търговски офис, склад на едро, търговска фирма с много обекти /складове, магазини, ресторанти/

 

 • Предназначен да автоматизира, оптимизира и управлява търговската дейност на фирми с развита клонова структура, подчинени офиси, складове за търговия на едро, магазини, супермаркети, ресторанти, мобилни обекти, разносна търговия. Интегрира в себе си складов модул, модул за справки и анализи, модул за синхронизация с мобилни обекти, разчети с клиенти, доствчици и ценова политика и промоции.

 • Складов административен модул. Oсъществява поддръжката на базата данни – описание на структурата на фирмата,  произволен брой обекти стационарни, мобилни и отдалечени, магазини супермаркети, ресторанти и кафенета,, номенклатури, въвеждане на цени, търговски отстъпки и опредляне на ценовата политика на фирмата, изготвяне на справки, извлечения и експорт на данни, разчети с клиенти и доставчици

 

 • Номенклатура на обектите – включва всички стационарни или мобилни обекти в структурата на фирмата, за които ще се следи стокова наличност, движение и отчетност.

 • Номенклатури на артикулите  – свободна дървовидна структура без ограничения на нивата на групи, подгрупи и артикули. Освен стандартните код, наименование и цена се поддържат: кратък код за по-лесно и бързо опериране със стоките в специалната конзола за продажби,  приоритетен доставчик за всяка стокова позиция, различни продажни цени. Допълнителни параметри за обем, тегло и допълнителни разходи по доставка.

 • Специална система от търговски отстъпки  за опредлеляне на специфична ценова политика за всеки един клиент.

 • Доставчици, пълен списък с всички доставчици с подробно досие и данни на фирмите.

 • Клиенти, списък на всички клиенти с подробни данни и пълно досие.

 

 • Модул „Конзола за автоматизиране на продажбите” , в реално време без значение отдалечеността на обекта ,  баркод скенер. Продажби на разсрочено плащане и погасяване на задължения на клиенти. Каса, отчет на деня. Контрол и приемане на стока от централния обект

 • Модул за изготвяне на справки и отчети - Справки за движението и наличността на стоки в различни сечения – един обект, всички обекти обобщено, всички обекти разгърнато в табличен вид... по клиенти, групирано по групи, подгрупи, дати и т.н. Печалба за определен период формирана от продажбите, най-печеливши стоки и най-пазараували клиенти. Експорт в Excel

 •  Модули за работа с мобилни устройства -Основния модул е предназначен да синхронизира работата на мобилните обекти (разнос) с централната база данни. В началото е описана по-подробно работата на този модул.

 • Модул  за  Онлайн ревизии - следене на статуса на стоковоте позици – наличност, цена, баркод посредством мобилен компютър с безжична връзка и мобилен баркод скенер. Също така се използва за бързо инвентаризиране на наличностите на определени стоки.

 • Модул "Производство и рецептурник"- Позволява съсздаване на структурна номенклатура на артикулите, актове за производство и разпад на материали по рецепти.

 

 

 

         

Начало | Партньори| Клиенти | Работа | За контакти | Софтуер | Демо версии | Уеб дизайн | Спец.проекти Решения |Хардуер| Комуникации|   Друг софтуер| Поддръжка

©2007-2011 InfoBox Co. All rights reserved.