За нас Партньори Клиенти Работа За контакти

   

 

Софтуер

 

Демо версии

 

Уеб дизайн

 

Спец.Проекти

 

Решения

 

Хардуер

 

Комуникации

 

Друг софтуер

 

 

 

Поддръжка

 

 

 

 

 

 

Купи онлайн

 

 

MobilSell v8.0

Програмен продукт за мобилни продажби, разносна търговия

 

 

 • Стоки – поддържа се наличност в мобилния обект, стандартни цени на едро и дребно.
 • Групи – за наличните в мобилния обект стоки. За по-лесно опериране и проверка на наличности за стоки от определена група.
 • Възможности за формиране на промоционални комплекти с промоционални цени.
 • Клиенти – пълно досие на клиентите с всички данни. Възможност предварително да се настрои и зареди в мобилния компютър схема от търговски отстъпки за конкретният клиент и ако е необходимо за точно определени групи или артикули. Автоматично при продажба на този клиент се изчисляват продажни цени специално за него.
 • Формиране на маршрути и присъединяване на клиенти към маршрути за оптимизиране на транспортните разходи.
 

 • Продажби- клиента се избира от списък. Ако е необходимо се въвежда нов клиент. За всички устройства с баркод четец или камера - автоматично избиране на клиента. Невъзможност за грешки като не се позволява въвеждане на количество по-голямо от наличното в момента.
 • Търговски представител за всяка продажба. След приключване на продажбата може да се въведе дали е направено плащане по нея /частично или пълно/. Стокова разписка или фактура се издава на мобилен нефискален/фискален принтер в момента на продажбата.
 • Плащания по стари задължения /от предходни посещения при клиента/, които предварително са заредени в мобилния компютър. Избира се длъжник /клиент/ и номер на продажба. Подробен отчет /по конкретни продажби, стари частични плащания и салда.
   
 • Подробен дневен отчет за осъществените продажби и плащанията /частични или пълни/ по тях, приети пари /плащания/ по стари задължения /от предходни посещения/.
 • График на посещенията в текущото пътуване по клиенти и времетраене.
 • Справка за наличнте стоки към момента количества в мобилния обект за проверка и инвентаризация на наличностите. Разпечатка на наличностите.
 • Стари задължения – неплатени стари сметки по клиенти /длъжници/ и номера на разписки. Съхранява се пълна информация за общото задължение и по документи, вече осъществени частични плащания и салдо към момента.
 • Автоматично отчитане на продажбите, оборотите по клиенти, задължения за плащане и погасяване на задължения, парично движение в касата и касова книга.
 • Възможност за въвеждане на касови ордери и авансови отчети в касовата книга.
 • Зареждане и отчитането става напълно автоматизирано чрез инсталиран програмен модул на ПК, посредством някаква преносна среда (USB, WiFi, GPRS) без необходимост от връщане на мобилният терминал ежедневно в базата.
 • Модул за приемане на заявки: Приемане на заявки за последваща доставка на определени стоки по клиенти. Възможност за моментално изпращане на информацията за заявката през GPRS за незабавно изпълнение.

 

 

 
 • Програмната система за мобилни продажби и поръчки може да се имплементира в всеки складово счетоводен софтуер, посредством стандартизиран протокол за импорт и експорт към съществуващи системи.
 • Към момента мобилни продажби и поръчки работят съвместно с продуктите:
 •  WorkFlow на Бизнес Софт - София
 • InfoPlus на Селматик - Пловдив
 • Складов софтуер - Стара загора
 • Склад Про - Сливен

 • Модул за фирми обслужващи вендинг машини;
 • Специален модул за отчитане на кафе вендинг автомати;
 • Bluetooth модул за връзка с машината, приложим към всяка машина със сериен интерфейс за принтер;
 • Автоматично отчитане на продажбите, посредством специален анализатор на отчета на машината;
 • Приемане на отчета за продажбите в мобилен терминал за данни и изпращане на отчета към централен офис през GPRS интернет връзка;
 • Зареждане на вендинг машината и отразяване на новата наличност в мобилният терминал;
 • Част от системата за управление на вендинг машини Infobox VendingBox

 

 

 

 

         

Начало | Партньори| Клиенти | Работа | За контакти | Софтуер | Демо версии | Уеб дизайн | Спец.проекти Решения |Хардуер| Комуникации|   Друг софтуер| Поддръжка

©2007-2011 InfoBox Co. All rights reserved.